برگزاری جلسه آموزشی مهارت‌های زندگی در کارخانه‌های شهرستان ری

برگزاری جلسه آموزشی مهارت‌های زندگی در کارخانه‌های شهرستان ری

به همت واحد بهداشت روان و باهدف آشنایی بیشتر کارگران و کارکنان کارخانه‌ها، جلسه آموزشی مهارت‌های زندگی در کارخانه‌های منطقه شورآباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری، به همت واحد بهداشت روان جلسه آموزشی مهارت‌های زندگی چهارشنبه بیست و چهارم مهرماه در کارخانه‌های منطقه شورآباد برگزار شد.

در این جلسه‌ها آزاده درویش نیا روانشناس شبکه با حضور در کارخانه‌ها برای کارکنان و کارگران در مورد اهمیت آشنایی با مهارت‌های زندگی صحبت کرد.

مباحثی همچون کنترل استرس و اضطراب، مهارت نه گفتن، علائم افسردگی و ضرورت استفاده از کمک‌های مشاور از مهم‌ترین مسائلی بود که در این جلسه‌ها تدریس شد.

کلمات کلیدی