برگزاری جلسه آموزشی سبک زندگی سالم در منطقه خاور شهر شهرستان ری

برگزاری جلسه آموزشی سبک زندگی سالم در منطقه خاور شهر شهرستان ری

به همت مرکز جامع سلامت خاورشهر، جلسه آموزشی سبک زندگی سالم برای سالمندان منطقه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری، جلسه آموزشی سبک زندگی سالم یکشنبه بیست و یکم مهرماه در مرکز جامع سلامت خاورشهر برگزار شد.

در این جلسه جمعی از سالمندان منطقه خاورشهر حضور داشتند و کارکنان مرکز برای آنان صحبت کردند.

اهمیت فعالیت و تحرک بدنی، اصول تغذیه سالم، لزوم انجام معاینات پزشکی در دوران سالمندی، توجه به آزمایش‌های غربالگری و ضرورت مصرف به‌موقع و صحیح داروهای تجویزشده توسط پزشک از مهم‌ترین مسائلی بود که در این جلسه تدریس شد.

کلمات کلیدی