اجرای برنامه‌های فرهنگی برای دانش آموزان دبستانی روستای ده خیر شهرستان ری

اجرای برنامه‌های فرهنگی برای دانش آموزان دبستانی روستای ده خیر شهرستان ری

به همت بهورزان روستای ده خیر و باهدف ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در کودکان، برنامه‌های فرهنگی برای دانش آموزان دبستانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری، به همت بهورزان روستای ده خیر و با همکاری کتابخانه ابوریحان روستا، برنامه‌های فرهنگی برای دانش آموزان دبستانی برگزار شد.

باهدف ترویج فرهنگی کتاب‌خوانی در بین کودکان، مسابقه نقاشی و رنگ‌آمیزی در روستای ده خیر اجرا شد.

کودکان ضمن شرکت در مسابقه در کتابخانه حاضر شدند تا هرچه بیشتر با فضای کتابخانه و امکانات آن آشنا شوند.

در پایان از طرف کتابخانه ابوریحان، کتاب‌هایی به‌عنوان جایزه به کودکان اهدا شد.

کلمات کلیدی