1398/08/21
 

 

مهندس محمد رضا رنجبران

متولد:7/3/1346

محل خدمت: شبکه بهداشت ودرمان ری

سوابق تحصيلي:

1-كاردانی بهداشت عمومی با گرایش مبارزه با بیماریها    دانشگاه علوم پزشكي تبريز     1367

2-كارشناسی مهندسی  بهداشت حرفه اي                  دانشگاه علوم پزشكي تهران       1375

3-کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست  اچ اس ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب 1397

            

سوابق خد مت درمشاغل مديريتي و اجرايي وعضویت در کمیته ها :

1-کاردان مبارزه با بیماریها مرکز بهداشتی ودرمانی خسرو آباد                 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2-سرپرست مركز بهداشتي در ماني روستایی خسرو آباد                          دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

3-مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان بیجار                       دانشگاه علوم پزشکی کردستان

4-کارشناس بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشتی ودرمانی قاسم آباد شبکه بهداشت ودرمان اسلامشهر

5- کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت ودرمان ری                دانشگاه علوم پزشکی تهران

6-عضو کمیته علمی اجرایی همایش های ارتقائ سلامت در کارخانجات تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران

7-عضو کمیته فنی و پژوهشی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت

  8-عضو کمیته رسانه شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری 

9- عضو کمیته نظام سلامت اداری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ری 

10- سرپرست واحد بهداشت محیط وحرفه ای شبکه بهداشت ودرمان ری         دانشگاه علوم پزشکی تهران

11-نماینده دانشگاه علوم پزشکی تهران در  مدیریت بحران شهرداری تهران منطقه 15             

12- عضو کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها                                     شهرداری بیجار

13- عضو کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها                                    شهرداری باقر شهر

14-عضو کمیسیون نظارت اداره صنعت ، معدن، تجارت  شهرستان ری    

15-عضو ودبیر  کمیته بحران و حوادث غیر مترقبه شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ری

16-کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای و معاون شبکه بهداشت ودرمان شبکه بهداشت ودرمان ری


تجارب :

1-   همكاري در اجراي طرح ها وبرنامه ها در راستاي پيشبرد اهداف بهداشت حرفه ا ي .

2-   همكاري درتهيه و تدوين مقاله و چک لیست کنترل فعالیت واحدهای تحت سرپرستی درزمينه بهداشت حرفه ا ي.

3- همكاري در اجراي پروژه درزمينه های مختلف بهداشتي. (کاهش و کنترل سیلیس ،اچ اس ای در مدارس ،ریشه کنی فلج اطفال و طرح ملي واكسيناسيون سرخك و سرخجه مادر زادي..........)

4-  همكاري در اجراي طرح ها و برنامه هاي ملي كشوري  .

5- تدريس در زمينه هاي مختلف خدمات بهداشت حرفه ا ي به گروه هاي هدف تحت پوشش شامل بهورزان ،بهداشتياران كار،كاردانها وكارشناسان بهداشت حرفه ا ي شاغل در مراكز بهداشتي درماني و صنايع

6-  عضويت دركميته هاي  مختلف فني ،اجرايي،آموزشي- پژوهشي و مديريتي

7- تدوين برنامه هاي عملياتي واحد بهداشت حرفه ا ي.

8- انجام وظيفه در پست سر پرست واحد بهداشت محیط وحرفه ای  .و کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای

9-  همکاری در طرح بسیج سلامت نوروزی و سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)

10- همكاري دراجرا  برگزاري همایش کشوری روز جهاني بهداشت حرفه اي در سالهاي متمادي

11-عضو  کمیته  توليد رسانه هاي اموزشي

12-همكاري در برگزاري همايشهاي علمی بهداشت حرفه ای وطب کار كشوري و منطقه اي

13- بررسی اثرات سر و صدا در محیط کارگاهها ی سنگبری در شهر ری

14-اجراو برگزاري كارگاههاي باز آموزي براي كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل در مراكز بهداشت و صنايع تحت پوشش

15-ارائه پيشنهاد بهبود فرايند واحد.

 16-همکاری با مدیریت بحران شهر داری تهران  منطقه 15

17-خدمت در منطقه محروم (روستای خسرو آباد و شهرستان بیجار )

18-همكاري با موسسات آموزشی  جهت انجام كارورزي و بازديدهاي علمي دانشجويان از كارگاهها و كارخانجات تحت پوشش

19-همكاري در اجراي طرح بازرسي هدفمند

20-همکاری با کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها در شهرداری بیجار و  باقر شهر

21-پیگیری  تشکیل کمیته های حفاظت فنی وبهداشت کار وجذب کارشناس بهداشت حرفه ای در کارخانجات منطقه (موضوع ماده 93 قانون کار )

22- تدوين بسته هاي آموزشي بهداشت حرفه اي(قوانین ومقررات محیط کار )

23-همکاری در اجرای طرح HSE در مدارس شهرستان ری

24-بازرسی از کارخانجات و صنایع بزرگ

25-تدوین بسته های  آموزشی برای بهگران و بهورزان

26-سایر امور محوله