1398/11/08
شرح وظایف واحد
 

1. کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و اماکن بین راهی؛

2. کنترل آب آشامیدنی مناطق تحت پوشش از نظر میکروبی و شیمیایی و به صورت متناوب و اطمینان از سلامت آب منطقه و اعلام نتایج به ارگانهای مربوطه؛

3. کلرسنجی روزانه و ثبت آن در پرونده کلرسنجی با قید مشخصات ایستگاه کلرسنجی و اعلام نتایج به شبکه بهداشت و ارگانهای مربوطه و در صورت لزوم گندزدایی آب؛

4. کنترل مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک و ارسال آن به آزمایشگاه و معدوم نمودن مواد غذایی فاسد بر اساس دستورالعملهای مربوطه؛

5.اجرای اصلاحیه ماده ۱۳ مواد خوردنی و آشامدنی و آرایشی و بهداشتی و اقدامات قانونی مربوطه مطابق با گردش کار بر اساس آیین نامه

6. معرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره؛

7. بازدید از مدارس و مراکز آموزشی و مهد کودکها؛

8. بازدید و کنترل استخرهای شنا و حمامهای سونا؛

9. بازدید از آزمایشگاهها و مراکز بهداشتی درمانی و مطبها و بیمارستانها از نظر وضعیت بهداشت محیط؛

10. بازدید از پارکها و ورزشگاهها و ترمینالها و تشکیل پرونده بهداشتی واعلام به سازمانها و مسئولین زیربط و پیگیری تا حصول نتیجه مطلوب؛

11. بررسی کنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده کننده آنها و مکاتبه با ارگانهای مربوطه؛

12. رسیدگی به شکایات در زمینه های مختلف بهداشتی (پیگیری شکایات ثبت شده در سامانه ویا حضوریمربوط به موادغذائی ونمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه موادغذائی)

13. سنجش ید در نمکهای خوراکی یددار بطور روزانه و نمونه برداری از نمکهای ید دار و ارسال به آزمایشگاه؛

14. مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسی کانونهای آلوده و برآورد میزان سم مورد نظر با توجه به میزان آلودگی و نظارت بر سم پاشی توأم با آموزشهای لازم و طعمه گذاری؛

15. کنترل و پایش امور محوله پرسنل تحت نظر و راهنمایی و ارشاد آنها جهت پیشبرد اهداف بهداشتی و ارائه راهکارهای مناسب؛

16. اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلایای طبیعی؛

17. شرکت در جلسات بازآموزی و سمینارهای طبق دستورالعملهای مربوطه؛

18. بازدید از اماکن متبرکه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛

19. بازدید از جایگاههای پمپ بنزین و پیگیری نواقص مربوطه؛

20. کنترل بهداشتی اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهی وضعیت بهداشتی آنها؛

21. شرکت در طرحهای ملی و کشوری جهت هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف بهداشتی؛

22. آموزش بهداشت جهت کلیه رده ها توام با فعالیتهای روزمره به طور چهره به چهره؛

23.آموزش بدو خدمت وحین خدمت پرسنل بهداشت محیط

24. نظارت بر دفع بهداشتی زباله در مناطق شهری و روستایی و سایت جمع آوری و دفع زباله های

25. نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه های صنوف؛

26. اجرای طرح ضریت حضوردر -گشت های شبانه-ارتحال-محرم ودیگرفعالیت های مرتبط با بهداشت محیط وموادغذائی

27. نظارت بر فعالیت بهورزان در مورد کنترل کیفیت بهداشتی آب آشامیدنی، بهسازی ( محیط روستا، منابع آب مثل چاه و چشمه، آبریزگاهها و ... ) مرکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی، بهداشت محیط منازل جلب مشارکت همگانی در جمع آوری و دفع بهداشتی زباله و فضولات و کنترل کیفیت مواد غذایی و آموزش موازین بهداشت محیط و .... و گزارش نتایج به مقامات ذیربط؛

28. اجرای سایر دستورات مقام مافوق در زمینه ای مربوط به بهداشت محیط؛

            29.نمونه برداری از موادغذائی درسطح عرضه وکارگاههای موادغذائی

30. اجرای طرح سلامت نوروزی؛

31.حضوردر برنامه شیرمدارس درسطح مدارس شهرستان و نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه وپیگیری نتایج مربوط به آن

32.نمونه برداری از نانهای خبازی (لواش-تافتون بربری وسنگک)درسطح شهرستان وارسال به آزمایشگاه جامع دانشگاه جهت کنترل عدم مصرف جوش شیرین ونمک بیش از حد

33. همکاری با آزمایشگاه همکاروارسال آزمایشات تخصصی موادغذائی همچون اندازه گیری پالم-بروسلا-آفلاتوکسن وبلانکیت در نانهای خبازی وپیگیری نتایج مربوط به آن. جاز.

34.پیگیری نتایج نمونه های که دارای نتایج نامطلوب بوده ومعرفی آنها به مراجع قضائی همچون دادسرا ویا تعزیرات حکومتی شهرستان.       

35.نمونه برداری از نمکهای سطح عرضه و ارسال به آزمایشگاه جامع دانشگاه جهت کنترل میزان یدوخلوص آنها

36. جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی، آب آشامیدنی و تأسیسات آب و فاضلاب و ... و تکمیل فرمهای مربوطه؛

37. تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت محیط.

38.بازدیداز کارگاههای موادغذائی ویا مشاغل خانگی مرتبط با موادغذائی که درخواست شناسه نظارت جهت بسته بندی موادغذائی نموده اند ومعرفی کارگاههای که دارای صلاحیت به به معاونت غذا وداروی دانشگاه جهت پیگیری پروسه دریافت شناسه نظلرت کارگاهی

39.شرکت در گشت قاچاق کالای سلامت محور درسطح شهرتهران وهمکاری با ادارات کل تعزیرات حکومتی - صنعت ومعدن استان تهران.

40. رسیدگی به استعلامهای اتحادیه اصناف و تاییدیه بهداشتی جهت دریافت پروانه کسب