1398/08/21
همکاران
 

کارشناسان واحد مهندسی بهداشت حرفه ای ستاد شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ری :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

1

مهندس محمد رضا رنجبران

کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای

33603888

7-33887274

2

مهندس نسرین نجاتی

کارشناس بهداشت حرفه ای

33603888

7-33887274

3

مهندس زهرا اسعدی

کارشناس بهداشت حرفه ای

33603888

7-33887274

4

مهندس احمد رحمانپور

کارشناس بهداشت حرفه ای

33603888

7-33887274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسان واحد مهندسی  بهداشت حرفه ای مراکز محیطی  سلامت جامعه تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری:

تلفن

آدرس

محل خدمت

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

33607834

میدان امام رضا (ع)- خ آل ابراهیم پلاک 19- طبقه اول

مرکز سلامت جامعه آفرینش

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس فرزاد خدا بخشی

1

33631984

خیابان  چهار راه خط آهن- خ سرگرد محمدی- طبقه همکف- پ 366

مرکز سلامت جامعه آزادگان

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس سعیده موسی پور

2

55203727

باقر آباد بهشت زهرا- میدان فاتحی- انتهای 24متری طالقانی شرقی

مرکز سلامت جامعه امام صادق (ع)

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس رقیه مکرم

3

33585010

قیامدشت بلوار آزادی- جنب کلانتری جدید

مرکز سلامت جامعه امام رضا (ع)

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس طاهره فرخ آشتیانی

4

33585010

قیامدشت بلوار آزادی- جنب کلانتری جدید

مرکز سلامت جامعه امام رضا (ع)

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس حسن بهروزی

5

33585010

قیامدشت بلوار آزادی- جنب کلانتری جدید

مرکز سلامت جامعه امام رضا (ع)

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس رویا امامقلی زاده مینایی

6

33585010

قیامدشت بلوار آزادی- جنب کلانتری جدید

مرکز سلامت جامعه امام رضا (ع)

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس عادله روحی

7

33585010

قیامدشت بلوار آزادی- جنب کلانتری جدید

مرکز سلامت جامعه امام رضا (ع)

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس نرگس کریمی

8

33405383

امین آباد- خ سرلک جنب مدرسه فاطمیه

مرکز سلاکت جامعه امین آباد

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس حمید فیض الهی

9

55200870

باقر آباد بهشت زهرا خ شهید اسماعیلی- جنب اداره گاز- پ82

مرکز سلامت جامعه باقر شهر

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس شیوا ساعی

10

55200870

باقر آباد بهشت زهرا خ شهید اسماعیلی- جنب اداره گاز- پ82

مرکز سلامت جامعه باقر شهر

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس آرام قربانی

11

56222121

جاده قدیم تهران- قم- بخش فشافویه- منطقه حسن آباد- بلوار امام رضا (ع)

مرکز سلامت جامعه آزادگان

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس رامیار چابک سوار

12

56222121

جاده قدیم تهران- قم- بخش فشافویه- منطقه حسن آباد- بلوار امام رضا (ع)

مرکز سلامت جامعه حسن آباد

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس مهرداد نادری

13

56222121

جاده قدیم تهران- قم- بخش فشافویه- منطقه حسن آباد- بلوار امام رضا (ع)

مرکز سلامت جامعه حسن آباد

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس کوثر مختارزاده

14

56222121

جاده قدیم تهران- قم- بخش فشافویه- منطقه حسن آباد- بلوار امام رضا (ع)

مرکز سلامت جامعه حسن آباد

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس مریم باقری

15

33852022

جاده خاوران خ عدالت پروژه روبروی مخابرات

مرکز سلامت جامعه خاور شهر

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس شهاب محبی

16

33852022

جاده خاوران – خ عدالت پروژه – روبروی مخابرات

مرکز سلامت جامعه خاور شهر

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس مهدی رضایی

17

33499595

ابتدای جاده خاوران- شهرک رضویه 20 متری اسکندرلو- نبش کوچه شهید کریمی 2

مرکز سلامت جامعه شهدای احد

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس سجاد کازرونیان

18

33499595

ابتدای جاده خاوران- شهرک رضویه – 20 متری اسکندرلو- نبش کوچه شهید کریمی 2

مرکز سلامت جامعه شهدای احد

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس خدیجه جمالی

19

56545322

شهر ری- کیلومتر 10 جاده قدیم تهران قم- روستای قاسم آباد(شور آباد)

مرکز سلامت جامعه شور آباد

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس حمیدرضا وفایی

20

56545322

شهر ری- کیلومتر 10 جاده قدیم تهران قم- روستای قاسم آباد(شور آباد)

مرکز سلامت جامعه شور آباد

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس هنگامه  رنجبران

21

56545322

شهر ری- کیلومتر 10 جاده قدیم تهران قم- روستای قاسم آباد(شور آباد)

مرکز سلامت جامعه شور آباد

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس اکرم شکردایی

22

56545322

شهر ری- کیلومتر 10 جاده قدیم تهران قم- روستای قاسم آباد(شور آباد)

مرکز سلامت جامعه شور آباد

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس فریبا سید برقی

23

55004050

شهر ری- اتوبان شهید رجایی خیابان سیزده آبان-خیابان صالح آباد شرقی- خیابان 16 متری کلهر- پ5

مرکز سلامت جامعه صالح آباد

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس مصطفی قاسمی

24

33773206

شهر ری- خیابان ابن بابویه- بلوار نبی پور- خ 12 متری قایم- بالای حسینیه قایم

مرکز سلامت جامعه ظهیر آباد

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس سعیده شاد

25

55002347

شهر ری- خ شهید رجایی خهادی رشیدی- محله عظیم آباد

مرکز سلامت جامعه عظیم آباد

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس فاطمه بصیری پور

26

33402850

شهرری- سه راه تقی آباد- شهرک عباس آباد- کوچه شهید باصری پ3

مرکز سلامت جامعه عباس آباد

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس حمید فیض اللهی

27

36684100

جاده ورامین- کیلومتر7 روستای فیروز آباد- پ61

مرکز سلامت جامعه فیروز آباد

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس زهرا موسوی

28

36693555

جاده ورامین بعد از فیروز آباد- نرسیده به قرچک- روستای قلعه نو خیابان شهید تاجیک- پ 13

مرکز سلامت جامعه قلعه نو

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس الهام موسیوند

29

56527078

جاده قدیم تهران قم- باقر شهر- روستای قمصر- خیابان امام خمینی- ابتدای بلوار پ210

مرکز سلامت جامعه قمصر

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس مصطفی قاسمی

30

33744040

شهر ری- جوانرد قصاب- خ حنیفه زاده-بن بست شهید کیایی- جنب آموزشگاه منتظرین قایم

مرکز سلامت جامعه مبارکی

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس معصومه اکبری

31

56523686

کهریزک- ابتدای بلوار شهید بهشتی

مرکز سلامت جامعه  شهید رجایی کهریزک

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس فریبا قاسمی

32

56532341

ابتدای جاده قدیم قم- تهران- مقابل خیابان شهید بهشتی- قوچ حصار- سلمبر- خیابان شهدا- کوچه شهید کاظم اکبری- طبقه همکف- پ42

مرکز سلامت جامعه گل حصار

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس مصطفی قاسمی

33

33751616

خ فداییان اسلام- نبش مالک اشتر- جنب کانون سمیه

مرکز سلامت جامعه  نیک نژاد

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس بهار گل سرخی

34

33744040

شهر ری- دولت آباد- بین فلکه دوم و سوم

مرکز سلامت جامعه یغمایی

کارشناس بهداشت حرفه ای

مهندس طاهره  یکه زارع

35