1398/11/08
شرح وظایف واحد
 

حیطه های فعالیت این واحد به شرح زیر می باشد:

1-      نرم­ افزار

2-     سخت­ افزار

3-      شبکه و اینترنت

4-     اتوماسیون اداری

5-     نظارت بر پروژه هاي IT


اهم وظایف و مسئولیتهای این واحد به شرح زیر است:

 

  • مديريت و نظارت بر طراحی و پياده سازی کلیه پروژه­ های مکانیزه 
  • مديريت و نظارت برکلیه  نرم­ افزارهاي مورد استفاده
  • پشتیبانی کليه نرم­ افزارها و سخت­ افزارها و رفع مشکلات موجود.
  • ارائه خدمات IT به کارکنان 
  • نیاز سنجی، بررسی، و تائید نیازهای کامپیوتری و الکترونیکی
  • تجهیز و پشتیبانی شبکه
  • نظارت بر فعالیتهای شرکت های نرم افزاری و سخت افزاری طرف قرارداد
  • توسعه بستر IT و استفاده از فناوری های نوین.