1398/11/08
شرح وظایف واحد
 

تعریف سلامت روان:

بهداشت روان علمي است براي بهتر زيستن و رفاه اجتماعي که تمام زواياي زندگي از اوّلين لحظات حيات جنيني تا مرگ اعم از زندگي داخل رحمي, نوزادي, کودکي تا نوجواني, بزرگسالي و پيري را در بر مي‌گيرد. بهداشت روان، دانش و هنري است که به افراد کمک مي‌کند تا با ايجاد روش هايي صحيح از لحاظ رواني و عاطفي بتوانند با محيط خود سازگاري نموده و راه حل هاي مطلوب تري را براي حل مشکلاتشان انتخاب نمايند.

 

تعريف سازمان جهاني

بهداشت روان، عبارتست از:  قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران، تغيير و اصلاح محيط فردي و اجتماعي و حل تضادها و تمايلات شخصي به طور منطقي, عادلانه و مناسب. نتيجه آنکه مفهوم بهداشت رواني عبارت خواهد بود از تامين رشد و سلامت رواني فردي و اجتماعي، پيشگيري از ابتلاء به اختلال رواني, درمان مناسب و بازتواني آن.

 

شرح وظایف واحد سلامت روان، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد:

1- هماهنگی جهت اجرا، گسترش و ارتقاء برنامه ادغام سلامت روان

2- ثبت، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات آمار اختلالات روانپزشکی و اعتیاد وسوء مصرف مواد تهیه گزارش‌های ماهانه وسالیانه

4- ارتقاء آگاهی و دانش عموم جامعه و فرهنگ سازی از طریق تدوین و انتشار متون آموزشی از طریق رسانه‌ها

5- مشارکت در برگزاری کارگاه‌های کشوری و استانی جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان

6- برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان مراکز بهداشتی درمانی یا اساتید و مسئولین سازمان‌های ذیربط جهت تبادل نظر، تصمیم گیری و برنامه ریزی در سطح شهرستان

7- تعیین و محاسبه شاخص‌های استانی برنامه ادغام سلامت روان

8- پایش و نظارت برنامه ادغام سلامت روان

9- جمع آوری و ثبت آمار خودکشی و ارسال آن به معاونت بهداشتی

11- مشارکت درون بخشی و بین بخشی با سایر سازمانها جهت ارتقاء برنامه‌های سلامت روان و پیشگیری از اعتیاد

12- همکاری و مشارکت با کارشناسان و مسئولین سلامت روان مراکز بهداشتی درمانی شهرستان در اجرا و پیشبرد برنامه‌ها و راهبردی و هدایت فعالیت‌های آنها

13- ارتقاء به روز کردن و بازنگری اجزای مختلف برنامه ادغام سلامت روان متناسب با نیازهای شبکه سلامت روان و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی کشوری

14- مستند سازی اقدامات انجام شده و تدوین گزارش عملکردهای سالیانه

15- تعیین اهداف، چشم انداز، رسالت و برنامه‌های عملیاتی آتی مرتبط با برنامه‌های سلامت روان

16- آموزش عموم جامعه درخصوص اصول و مفاهیم سلامت روان به منظور افزایش آگاهی و اطلاع نگرش افراد نسبت به مشکلات روانی

17- آموزش به گروه‌های در معرض خطر و بیماران و خانواده آنها درخصوص اختلالات روانپزشکی و مراقبت از بیماران

18- آموزش و بازآموزی بهورزان، کاردانان و رابطین بهداشتی (سطح اول ارائه خدمات)

19- ارائه مشاوره و حمایت‌های روان شناختی به بیماران مبتلا به اختلالات جسمی صعب العلاج (بیماری‌های قلبی، سرطان، ایدز، معلولیت‌های جسمی) جهت افزایش توان مقابله با اختلالات جسمی و پیشگیری از بروز اختلالات روانپزشکی

20- پایش و نظارت عملکرد بهورزان، مراقبین سلامت و کارشناسان سلامت روان (سطح اول ارائه خدمات)

21- مشارکت در تهیه گزارش‌های آماری برای سطح بالاتر ارائه خدمات

22- شناسایی و غربالگری اختلالات روانپزشکی و مشکلات رفتاری در جمعیت تحت پوشش تیم سلامت در گروه‌های سنی مختلف

23- ارجاع بیماران روانپزشکی به سطوح بالاتر

24- ارائه مشاوره و مداخلات روان شناختی در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

25- ارائه حمایت‌های روانی - اجتماعی در حوادث و بلایا و مداخله در بحران

26- پیگیری و مراقبت بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی

27- آموزش مهارت‌های زندگی و مهارتهای فرزند پروری

31- برنامه ریزی آموزش پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی به منظور ارتقاء کیفیت علمی ارایه خدمات در برنامه بهداشت روان مطابق با دستورالعمل

32- - آموزش نیروهای بدو خدمت

33- برگزاری کارگاه های آموزشی جهت معلمین و والدین مدارس سلامت درشهرستان

36- نظارت بر مرکز گذری DIC و جمع آوری آمار ارسالی از این مرکز و ارسال به معاونت بهداشتی

38- تشکیل کمیته های پیشگیری از اعتیاد وپیگیری واجرایی مصوبات کمیته

39- همکاری با ادارت شهرستان برای بازدید از کمپها

 

 

 

شرح وظایف کارشناس سلامت روان در مراکز خدمات جامع سلامت:

  • آموزش انفرادی و ارائه خدمات روانشناختی برای افرادی که نتیجه غربالگری آنها در سلامت روان مثبت شده و سپس توسط پزشک مرکز تشخیص اختلال روانپزشکی مطرح شده است و در نهایت جهت دریافت خدمات روانشناختی توسط پزشک به کارشناس سلامت روان ارجاع شده اند. 
  • آموزش گروهی به جمعیت تحت پوشش مرکز (درون بخشی و برون بخشی) در زمینه مهارتهای زندگی و فرزند پروری به والدین دارای کودک 2تا12 سال ، فرزندپروری پیشگیرانه از اعتیاد در والدین دارای نوجوان12تا17سال ، خودمراقبتی
  • انجام غربالگری تکمیلی برای افرادی که نتیجه غربالگری اولیه آنها در مصرف مواد و سلامت اجتماعی مثبت شده است.
  • مداخله روانشناختی مختصر و شناختی رفتاری برای افرادی که غربالگری تکمیلی مصرف مواد آنها مثبت شده است.
  • ارجاع موارد پس از غربالگری تکمیلی مصرف مواد و سلامت اجتماعی به پزشک مرکز در صورت نیاز
  • پیگیری موارد اورژانس روانپزشکی
  • ثبت اطلاعات و داده ها در سامانه سیب