1398/08/21
شرح وظایف واحد
 

واحد بهداشت روان

بهداشت روان علمي است براي بهتر زيستن و رفاه اجتماعي که تمام زواياي زندگي از اوّلين لحظات حيات جنيني تا مرگ اعم از زندگي داخل رحمي, نوزادي, کودکي تا نوجواني, بزرگسالي و پيري را در بر مي‌گيرد. بهداشت روان، دانش و هنري است که به افراد کمک مي‌کند تا با ايجاد روش هايي صحيح از لحاظ رواني و عاطفي بتوانند با محيط خود سازگاري نموده و راه حل هاي مطلوب تري را براي حل مشکلاتشان انتخاب نمايند.

تعريف سازمان جهاني

بهداشت روان، عبارتست از:  قابليت ارتباط موزون و هماهنگ با ديگران، تغيير و اصلاح محيط فردي و اجتماعي و حل تضادها و تمايلات شخصي به طور منطقي, عادلانه و مناسب. نتيجه آنکه مفهوم بهداشت رواني عبارت خواهد بود از تامين رشد و سلامت رواني فردي و اجتماعي، پيشگيري از ابتلاء به اختلال رواني, درمان مناسب و بازتواني آن.

 

 

 

عناوین برنامه های واحد سلامت  روانی اجتماعی و اعتیاد

حوزه

نام برنامه

 

عناوین برنامه های سلامت روان

 

 

تشخیص و مراقبت  اختلالات روانپزشکی

آموزش مهارتهای زندگی

آموزش مهارت فرزندپروری

کاهش انگ

حمایتهای روانی اجتماعی درحوادث غیرمترقبه

پیشگیری از خودکشی

عناوین برنامه های سلامت اجتماعی

پیشگیری از خشونت خانگی

 

عناوین برنامه های اعتیاد

پیشگیری از اعتیاد

پیشگیری از اعتیاد در گروه دانشجویان علوم پزشکی

کاهش آسیب اعتیاد

پیشگیری از مصرف الکل