1398/11/07
معاون
 

مهندس پیمان کاسب

سوابق شغلی :

-         کارشناس پرتو های معاونت سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان ( 1 سال )

-         کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر (5 سال)

-         کارشناس مسئول واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری ( 5 سال )

 

سوابق تحصیلی :

-         کارشناس مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی تهران ( رتبه اول کشور در آزمون ورودی سراسری سال 84 )

-         کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی تهران ( رتبه اول کشور در آزمون سراسری ورودی سال 90 )

-         دانشجوی دوره MPH  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

سوابق پژوهشی :

-         بررسی مدیریت پسماند های پزشکی و میزان کارایی دستگاه های امحاء و بی خطر سازی پسماند در شهرستان اسلامشهر

 

-         آنالیز کاوشگرانه روند تغییرات کیفیت هوای شهر تهران در بازه های زمانی مختلف  و ارتباط آن با میزان مرگ و میر ساکنان شهر با استفاده از نرم افزار R

-      Exploratory analysis of PM2.5 variation trend of Tehran city in the various time series and its relation with cardiovascular mortality rate using R software.

-      Microbial quality of drinking water in rural areas of Marivan city, Iran.

 

-         همکاری در تالیف و گردآوری  کتاب  فرهنگ لغات تخصصی تصفیه آب Water Treatment Advanced Dictionary