1398/11/08
ریاست
 

 

رزومه کاری دکتر فاطمه تاجیک

-ورودی سال 1369 از کنکور سراسری به دانشگاه علوم پزشکی تهران

-فارغ التحصیل سال 1378 در رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-مسئول مرکز بهداشتی درمانی باقرآباد در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ورامین از سال 1378 تا 1380

-پزشک مشاور تالاسمی از سال 1382 تا 1383

-کارشناس بیماریهای غیرواگیر از 1384 تا 1386

-کارشناس مسئول بیماریها از 1386 تا 1392

-مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری از 1392 تا کنون

-مشارکت در تهیه گاید لاین دیابت

-اجرای بیش از چهار دوره طرح تحقیقاتی عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر در شهرستان ری

-گذراندن دوره MPH  درسال 89 تا 91 (گواهینامه بهداشت عمومی)