1398/09/23
روابط عمومی
 

شرح وظایف:

درج اخبار فعالیت های ارسالی از طرف واحدهای مختلف در سایت دانشگاه و شبکه.

درج مطالب علمی ارسالی از طرف واحدهای مختلف در وبلاگ و کانال رسمی شبکه.

هماهنگی با خبرگزاری ها و نشریان و روزنامه های شهرستان جهت انعکاس فعالیت های شبکه.

شرکت در جلسات دانشگاه و فرمانداری.

برپایی مراسم مختلف با توجه به مناسبت های ملی، مذهبی و بهداشتی با هماهنگی مدیریت شبکه

کارکنان:

سعیده شریفی

حسین حاج رضایی

تلفن مستقیم: 33602434

33887275 داخلی 210 و 211