1398/11/08
سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
 

 

شرح وظایف واحد نوجوانان،جوانان و مدارس ستاد

شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ری

(کارشناس و کارشناس مسئول واحد )

*مطالعه آیین نامه ها،مقررات و دستورالعمل ها ی مربوطه بمنظور اجرای به موقع آنها

*شرکت در برنامه های تحقیقی جهت تشخیص مسائل بهداشت مدارس

* هماهنگی با مدیریت و واحد گسترش در جهت تامین نیروی انسانی در مراکز تابعه

*برنامه ریزی آموزشی مسائل بهداشتی برای دانش آموزان،والدین و کارکنان مدرسه

*برگزاری جلسات آموزشی /هماهنگی  برای کارشناسان سلامت ، مدیران ، کارکنان ادارات آموزش و پرورش و والدین و دانش آموزان

*برنامه ریزی و اجرای جلسات آموزشی / هماهنگی برای پرسنل بهداشت مدارس واحدهای محیطی

*برنامه ریزی انجام اقدامات لازم هنگام بروز شرایط بحرانی در مدارس (شامل اپیدمی ها،سوانح و ...)

*تهیه وتنظیم شرح وظایف واحدهای محیطی شبکه

*نظارت بربازدید بهداشت محیط مدارس و ارائه توصیه های بهداشتی و پیشنهادهای اصلاحی

*نظارت بر بازدید پایگاه های تغذیه سالم در مدارس

*نظارت برانجام مراقبت های مقدماتی و پزشکی دانش آموزان توسط مراقب سلامت و پزشک

*انجام اقدامات  لازم در مورد مراقبت از رشد جسمی،روانی،عاطفی و اجتماعی دانش آموزان با انجام معاینات پزشکی و مقدماتی و پیگیری دانش آموزان اختلال دار

*نظارت بر معاینات بیماریهای واگیر دار در دانش آموزان

*هماهنگی جهت تهیه و تامین واکسن های گروه هدف دانش آموزی 

*نظارت و هماهنگی بر انجام به موقع واکسیناسیون گروههای هدف دانش آموزان

*نظارت و اجرای طرح مدارس مروج سلامت

1- جمع آوری چک لیست های پایش مدارس مروج و آنالیز آن

2- برگزاری همایش تقدیر و تشکر از مدیران برتر مدارس مجری طرح مروج سلامت

*مشارکت ،  نظارت و اجرای طرح مکمل یاری در مدارس

1- تهیه و تنظیم آمار دانش آموزان نیازمند مکمل یاری

2-هماهنگی برنحوه توزیع مکمل ها در مدارس

3-نظارت بر نحوه توزیع مکمل ها در بین دانش آموزان

4 هماهنگی جهت برگزاری کلاس های آموزشی برای کارکنان و دانش آموزان

*مشارکت ، نظارت و اجرای طرح وارنیش فلوراید در دانش آموزان مقطع ابتدایی

1- تهیه و تنظیم آمار دانش آموزان ابتدایی

2-هماهنگی و نظارت بر نحوه اجرای طرح 

3-هماهنگی با ادارات آموزش و پرورش در جهت اجرای طرح

4 برگزاری جلسات و کمیته های لازم جهت اجرای طرح  

* مشارکت ، نظارت و اجرای طر ح های بهداشت مدارس (ایمنی،سلامت و محیط مدارس ، پیشگیری از اپیدمی بیماریهای واگیردار ، شیر مدارس ، برنامه مدارس عاری از پوسیدگی ، سنجش ید ادرار دانش آموزان)

*بررسی وآنالیز آمار فعالیتهای انجام شده در واحدهای محیطی از طریق سامانه سیب در جهت برنامه ریزی بهینه برای پیشرفت روند فعالیت های مربوطه

*پایش و ارزشیابی عملکرد واحدهای محیطی شبکه

* آنالیز نتایج بازدید های انجام شده از واحد های محیطی  و تصمیم گیری جهت پیشرفت و ارتقاء آنها

*پیش بینی وسایل و لوازم کار مورد نیاز و گزارش آن به مقام مربوطه

*برگزاری کمیته های مرتبط با ارتقاءتحرکات بدنی در دانش اموزان وجوانان

*نظارت بر اجرای برنامه حرکات کششی و تحرک بدنی در مدارس

* نظارت بر برنامه پیشگیری از سوانح و حوادث در مدارس

*برگزاری همایش های ازدواج آسان در جوانان

*برگزاری کمیته های شهرستانی در جهت کاهش حوادث و سوانح جوانان

* شناساندن سایت های آموزشی و اپلیکیشن  سلامت جوانان به جوانان

*برگزاری مسابقات ورزشی در نوجوانان وجوانان در راستای ترویج تحرک بدنی

* شرکت فعال در دوره های کار آموزی ، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندی های شغلی و به کارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

 تلفن : 33887275 داخلی 228و 229

معصومه ادریسی

پروانه فرد