1398/10/28
بهبود تغذیه
 

 

لیست برنامه های واحد بهبود تغذیه جامعه

نام برنامه

عناوین کلی برنامه ها

طرح کشوری ریز مغذی ها

اجرای طرح های تحقیقاتی تغذیه با هدف تعیین وضعیت غذایی افراد جامعه

طرح کشوری وضعیت تغذیه و رشد کودکان

بررسی شیوع اضافه وزن و چاقی در کودکان 2 تا 5 سال

بررسی ملی الگوی مصرف  غذایی و  وضعیت تغذیه ای خانوار

برنامه مداخله اي مشاركتي حمایتی بهبود تغذیه كودكان زير 6 سال(شناسایی کودکان دچار اختلال رشد بواسطه فقر مالی و معرفی به کمیته امداد جهت دریافت سبد غذایی)

برنامه هاي مداخله ای تغذيه گروههاي آسيب پذير

برنامه مداخله اي بهبود وضع تغذيه كودكان 6-3 سال  روستا مهد ها ( تامين يك وعده غذاي گرم)

 

برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان از طريق آموزش تغذيه و آهن ياري (هفتگي) و مکمل یاری با ویتامین D(ماهیانه)

برنامه ارتقاء سطح سلامت تغذيه اي دانش آموزان دختر دبیرستانی از طریق آموزش تغذیه و آهن یاری و مکمل یاری با ویتامین D 

 

مراقبت تغذیه ای مادران باردارو شیرده 

برنامه هاي مراقبت تغذيه گروههاي مختلف سنی ، و ارائه رژیم غذایی به  بیماران و گروههای آسیب پذیر توسط کارشناسان تغذیه در مراکز سلامت

مراقبت تغذیه ای کودکان

مراقبت تغذیه ای میانسالان و سالمندان

مراقبت تغذیه ای نوجوانان

برنامه پيشگيري و كنترل اختلالات ناشي از كمبود يد

برنامه هاي پيشگيري و كنترل كمبود ريزمغذيها

 

برنامه پایش ادواری ید ادرار دانش آموزان 10-8 سال

برنامه پيشگيري و كنترل كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن

 

بازدید دوره ای از مراکز وخانه های بهداشت تحت پوشش

نظارت وپایش ادواری بر عملکرد کارشناسان تغذیه و مراقبین سلامت وبهورزان

باز آموزی پرسنل از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی

برنامه اصلاح الگوی صحیح روغن های خوراکی

برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه از طریق آموزش

پروژه ترویج فرهنگ و سواد تغذیه ای

برنامه ارتقاء کیفیت وضعیت تغذیه اماکن عمومی تهیه و توزیع غذا

برگزاری کلاس آموزشی برای مراجعین مراکز

برگزاری کلاس آموزشی  با موضوع تغذیه برای سازمانهای برون بخش از قبیل :مساجد ،فرهنگسراها، مدارس ، ادارات،...

اجرای برنامه ملی بسیج تغذیه با هدف کاهش مصرف نمک و روغن

برگزاری زنگ تغذیه سالم و مسابقات در مدارس با هدف ترویج تغذیه سالم

برگزاری جشنواره غذا با هدف ترویج تغذیه سالم

برنامه ترویج باغچه های خانگی و توانمند سازی زنان عشایر