1398/11/08
پیشگیری و مبارزه با بیماریها
 

شرح وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

 جمع آوري، تحليل آمار واطلاعات، نظارت، پايش و ارزيابي موثر جهت مبارزه با بيماري هاي بومي، واگير و غير واگير، استخراج و تعيين شاخص هاي بهداشتي بيماريها با توجه به اولويت هاي بين المللي، منطقه اي و ملي وانجام بررسيها و مطالعات اپيدميولوژيك در شرايط عادي، مواجهه با طغيان بيماري ها در شرايط بحراني يا سرپرستي، طرح ريزي و هماهنگي امور مرتبط با مبارزه با بيماري ها

 

·        نظارت، شناسايي، نمونه برداري ، تشخيص و ارائه نظر كارشناسي در خصوص روش مبارزه با رخداد بيماري هاي واگیردرراستای اجرای نظام مراقبت

1.     بررسي و پايش و مراقبت فعال و غير فعال بيماريهاي مشترك انسان و دام(CCHF،سالک ،تب مالت ،هاری و....)

2.     واکسیناسیون افراد حیوان گزیده، پیگیری روند درمان و آموزش بیماران تب مالت، سالک و کیست هیداتیک و تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و حیوان گزیدگی

3.     هماهنگی ارائه دارو بیماری سالک در در کلیه مراکز و پایگاهها تابعه

4.     هماهنگی ارائه دارو بیماری تب مالت در در کلیه مراکز و پایگاهها تابعه

5.     هماهنگی ارائه دارو بیماری CCHF در در کلیه بیمارستانهای تحت پوشش

6.     جمع آوری لیست بیماران واگیر شناسایی شده توسط آزمایشگاه ها در راستای شناسایی و درمان بیماران (تب مالت،HIV+وHCV+ )

7.     جمع آوری  آمار آموزش هپاتیت وتب مالت بر اساس مدل   SHEP  

8.     جمع آوری آمار بیماران مبتلا به هپاتیت وبیماران مشکوک به بیماریهای مننژیت ، سیاه سرفه، سرخک ، آنفلوآنزای پرندگان وانسانی و نیزاجرای نظام مراقبت این بیماریهاوثبت آمار هر کدام ازاین بیماریهادر پورتال وزارت بهداشت

9.     ثبت و مراقبت عوارض ناخواسته واکسیناسیون

10. آموزش به واحدهای محیطی در خصوص نمونه گیری از بیماران مشکوک به سرخک و فلج شل حاد هماهنگی نظارت بر اجرا و همچنین ارسال نمونه و پیگیری دریافت نتیجه

11. آموزش به بیمارستانها ومراکز نگهداری (کهریزک و سرای احسان و...) در خصوص نمونه گیری از بیماران مشکوک به آنفولانزا و هماهنگی نظارت بر اجرا و همچنین ارسال نمونه و پیگیری دریافت نتیجه

12. هماهنگی تهیه واکسن انفلوانزا و توزیع به تمامی بیمارستانها ،سازمانهاو ادارات  مربوطه

13. ارائه داروی انفلوانزا به تمامی بیمارستانها ومراکز نگهداری (کهریزک و سرای احسان و...)  جهت درمان بیماران بستری و همچنین موارد نیازمند پیشگیری

14. بازدید و نظارت بر مرغداری ها و ارتباط با دامپزشکی و جهاد کشاورزی در راستای مراقبت انفلوانزا و تب مالت و CCHF

15. برگزاری جلسات اضطراری در هنگام بروز موارد خاص ( انفلوانزای پرندگان و..)

16. بررسي و پايش و مراقبت فعال و غير فعال بيماريهاي منتقله از ناقلین

17. نظارت واجرای برنامه چک حشره شناسی(سالک ،مالاریا وآئدس)

18. جمع آوری  آمار آموزش و فعالیتهای بیماریابی بیماریهای منتقله از راه آب و مواد غذایی (التور)

19. نمونه گيري رایگان از موارد مشكوك التور( کلیه افراد دچار اسهال آبکی)،پایش وارزیابی بیماریابی

20. جمع آوری وثبت داده های بیماران مبتلابه بیماریهای منتقله از راه آب وغذا وثبت دیتا در پورتال وزارت بهداشت

21. هماهنگی ارائه دارو و سرم جهت بیماریهای منتقله از راه آب وغذا (بوتولیسم و......)

22. جمع آوری  آمار آموزش و فعالیتهای بیماریابی  مالاریا  وثبت در پورتال وزارت بهداشت

23. تهیه لام مالاریا (از تمامی افراد دارای علائم بالینی و شواهد اپیدمیولوژیکی) بصورت رایگان

24. پیگیری روند درمان و آموزش بیماران مبتلا به مالاریا

25. هماهنگی ارائه دارو و تجهیزات نمونه گیری بیماری مالاریا در واحد های تابعه

26. نظارت بر اجرای برنامه مراقبت اچ آی وی/ ایدز در کلینیک بیماریهای رفتاری 13آبان

27. دریافت اطلاعات بیماران کلینیک رفتاری وثبت دیتاها در نرم افزار مربوطه

28. اجرائ طرح پیشگیری از انتقال ایدز از مادر به نوزاد(طرح پی ام تی سی تی) در کلیه مراکز و پایگاهها تابعه

29. تامین وتحویل رپید تست HIV به مراکز وپایگاهها ونظارت بر نحوه اجرا با پایش ها به صورت 10 مورد در فصل

30. هماهنگی ارائه دارو و تجهیزات نمونه گیری بیماری ایدز در کلینیک مشاوره و ندامتگاهها و....

31. هماهنگی ارائه دارو و تجهیزات نمونه گیری بیماری هپاتیت در کلینیک مشاوره و ندامتگاهها و....

32. درمان بیماران پدیکولوزیس وثبت در پورتال وزارت بهداشت

33. هماهنگی ارائه دارو بیماری پدیکلوزیس در کلیه مراکز و پایگاهها تابعه کلینیک مشاوره و ندامتگاهها و....

34. انجام نمونه گیری ( اسمیر خلط ) رایگان در افراد مشکوک ( سرفه بیش از دوهفته)

35. جمع آوری وثبت داده های بیماران مبتلا به سل شهرستان ویزیت ادواری وپایش وضعیت موارد شناسایی شده در شهرستان

36. نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه در زمینه مراقبت و کنترل و درمان و پیشگیری از بیماری سل

37. ارائه برنامه ادواری آموزشی در زمینه بیماری ها واگیر (سل ، HIV/AIDS ،سرخک ،بیماریهایی قابل پیشگیری با واکسن ،هپاتیت ،مالاریا ،کیست هیداتیک ،هاری ،سالک ،تب مالت و........)

38. برنامه ریزی واجرای برنامه های بیماریابی فعال بیماریهای واگیر (سل ،ایدز ،هپاتیت ،پدیکلوز و....) درجمعیتهای پرخطر بویژه زندانیان ، مددجویان کمپ ها و مراکز نگهداری از گروه های پر خطر

39. هماهنگی ارائه دارو و تجهیزات نمونه گیری بیماری سل در واحد های تابعه

40. هماهنگی شناسایی و درمان و مراقبت از بیماران مجذوم ( در مرکز پوست و جذام آزادگان)

41. هماهنگی جهت انجام آزمایشات لازم بر نمونه های دریافتی سل،HIV،هپاتیت ،التور ،مالاریاوآنفولانزا (در آزمایشگاه آزادگان شبکه بهداشت)

42. هماهنگی انجام آزمایشات لازم جهت جذام

43. ارتباط با آزمایشگاه مرجع معاونت بهداشت دانشگاه جهت انجام کشت و آنتی بیوگرام نمونه های خلطو CD4 وتست مقاومت دارویی برای بیماران HIV/AIDS

44. ارتباط با آزمایشگاه دانشکده بهداشت جهت انجام آزمایشهای مربوطه

45. تهیه و توزیع  واکسنهای مورد نیاز جهت انجام واکسیناسیون کلیه گروههای هدف  در منطقه تحت پوشش

46. نظارت بر اجرای صحیح برنامه واکسیناسیون و همچنین نظارت بر حفظ زنجیره سرما

47. انجام رایگان واکسیناسیون هپاتیت B جهت اطرافیان بیمار مبتلا به هپاتیت

48. تحویل واکسن هپاتیت و توام به گروههای هدف در سازمانها و ادارات منطقه تحت پوشش

49. جمع آوری وثبت دیتاهای مربوط به گزش جانوران زهری و تامین سرم برای بیمارستانها

50. کشیک شبانه روزی بصورت حضوری و آنکال

51. پایش مداوم تمامی واحدهای محیطی توسط کارشناسان ستادی

52. بازدید ماهیانه از بیمارستانها ،کلینیک ها، مطب و آزمایشگاههای منطقه و دریافت آمار و اطلاعات مورد نیاز

53. تهیه اقلام موردنیاز نمونه گیری بیماریهای واگیر (سل ( ظرف نمونه اسمیر، محیط)تست رپید مالاریا  و..)

54. تهیه تجهیزات موردنیاز درآزمایشگاه آزادگان

55. تهیه اقلام آموزشی ( پمفلت ،پوستر،بنرو..) جهت اطلاع رسانی و ارتقا سطح آگاهی جامعه

 

·        نظارت، شناسايي، نمونه برداري ، تشخيص و ارائه نظر كارشناسي در خصوص روش مراقبت بیماریهای غیر واگیر

1.     برنامه غربالگری نوزادان

2.     اجرای برنامه غربالگری متابولیک

3.     بیماری هیپوتیروئیدی، فنیل کتونوریا و نقص آنزیم G6PD

4.     خطرسنجی بیماریهای قلبی-عروقی

5.     غربالگری سرطان روده بزرگ

6.     اجرای برنامه مشاوره ژنتیک و غربالگری تالاسمی

7.     مراقبت آسم

8.     مراقبت دیابت

9.     مراقبت فشارخون

10. مراقبت استئوپروز

11. جمع آوری اطلاعات سوانح و حوادث

12. اجرای برنامه‌های آموزشی برای گروه‌های مختلف بر اساس نیازو مناسبت‌های بهداشتی

13. اجرای طرح‌های کشوری در خصوص بیماریهای غیرواگیر ( همچون بسیج ملی  کنترل فشار خون و طرح پایش قند)

14. هماهنگی های درون بخشی و بین بخشی جهت اجرای برنامه های مختلف با سازمانها و ادارات منطقه

15. تهیه گزارش مبسوط از عملکرد 6 ماهه و یک‌ساله و تنظیم و اجرای برنامه عملیاتی سالیانه

16. پایش مداوم مراکز و پایگاه‌های بهداشتی و مشارکتی و خانه‌های بهداشت توسط کارشناسان ستادی

17. برگزاری جلسات واحد بیماری‌ها به‌صورت ماهیانه با کلیه کارکنان زیربط

18. تامین درخواست اقلام غربالگری نوزاد جهت مراکز

19. تامین و توزیع فرم های غربالگری

20. تامین و توزیع اقلام درخواستی جهت غربالگری سرطان کولورکتال

21. راه‌اندازی مراکز شنوایی‌سنجی

22. ارزیابی و بررسی ثبت سرطان بیمارستان‌های تحت پوشش

23. انجام اقدامات مداخله‌ای برحسب مورد

24. پیگیری موارد فوری در برنامه غربالگری نوزادان و غربالگری متابولیک

25. ارجاع زوجین ناقل تالاسمی جهت انجام آزمایشات لازم و مشاوره