1398/08/21
مراکز تحت پوشش
 

 

ردیف

   نام مركز مسئول مرکز آدرس پستي شماره تلفن  
1   حضرت امام رضا(ع) زهرا زارع ابراهیم آبادی قيامدشت –شهرک انقلاب- بلوار آزادی - جنب کلانتری جدید 33585010-33583882  
2 شهدای بدر سعیده کرمانیان خ بروجردی- شهرک شهید مطهری- خ شهید درویش وند-خ  شهید قاضی زاده 33887277  
3 باقر شهر مهندس احمد  رشنو باقر آباد- جاده قدیم تهران قم -نرسیده به  بهشت زهرا- خ شهید اسماعیلی - جنب اداره گاز پ 82 55223835  
4 امام صادق(ع) زهرا صالحی باقر آباد-جاده قدیم تهران قم - نرسیده به بهشت زهرا- میدان فاتحی- انتهای 24متری طالقانی شرقی 55223836  
5 حضرت زهرا(س) زهرا علیدوست شهرري - جاده امين آباد -  خ سرلک - جنب مدرسه فاطمیه 33409373  
6 حسن آباد هانیه شکروی جاده قدیم تهران ،قم -بخش فشافويه -  منطقه حسن آباد-بلوار امام خمینی روبروی شهرداری 56222121 مسئول مرکز-56221072  
7 خاورشهر میترا گودرزی جاده خاوران - خ عدالت پژوه - روبروی مخابرات 33852022  
8 شهيدرجايي(کهریزک) فریبا بهروزی کهریزک - ابتدای بلوار شهید بهشتی(جنب پزشک قانونی) 56523686-56529001  
9 شهيد ابوالفضل مباركي آمال صباغیان شهرري - جوانمرد قصاب-خ حنیفه زاده-بن بست شهیدکیایی-جنب آموزشگاه منتظرین قائم 33740170  
10 13 آبان(عظیم آباد) محمود رضا عرب شهرري - خ شهیدرجایی -خ هادی رشیدی -محله عظیم آباد 8-55002347  
11 شهید فلاحی(عباس آباد) پریسا تقوی شهر ري –جاده ورامین –بعد از  سه راه تقی آباد خ عربخواری- خ مصطفی خمینی - -شهرک عباس آباد-خ شهیدباصری-پ3 33417800  
12 شهید نيك نژاد مانا کبگانی خ فدائيان اسلام –نبش مالك اشتر-جنب كانون سمیه 36802040  
13 روستایی فيروز آباد فاطمه امیر احمدی جاده ورامين-كيلو متر 7-روستای فیروزآباد-نبش خ بهداری-پلاک 61 36685035  
14 صالح آباد طیبه تدین شهرري- اتوبان شهیدرجائی- خیابان سیزده آبان-  خیابان صالح آباد شرقی -  خیابان 16متری کلهر -پلاک5 55004050  
15 روستایی قلعه نو سریرا رسولی جاده ورامين-بعد از  فيروز اباد -نرسیده به قرچک- روستای قلعه نو - خیابان شهید تاجیک پلاک13 36693555-3669241  
16 روستایی گل حصار آزاده عاشوری ابتداي جاده قديم تهران قم- مقابل خیابان شهید بهشتی- گل حصار - سلمبر- خیابان شهدا-  کوچه شهیدکاظم اکبری - طبقه همکف پ 42 56532341  
17 روستایی قمصر شیدا شادمان جاده قديم تهران قم - باقر شهر - روستای قمصر –ابتدای بلوار امام خمینی -  پلاک 210 56527078  
18 شهدای احد شهلا فرزانه ابتدای جاده خاوران-  شهرک رضویه(کاروان) - خ اسکندرلو –جنب کوچه رجب نظری –پ 211 33499595-33472700  
19 شهيد يغمايي رامین راسخ نیا شهر ري- دولت آباد - بين فلكه دوم وسوم 33744040  
20 شهید ورامینی روستایی(اسلام آباد) فائزه خداداد محمودی جاده امین آباد- بعد از غني اباد - روستای اسلام آباد- جنب میدان نیایش 33533288  
21 روستایی حضرت ابوالفضل (ع) دنیز اشراقی شهرری- كيلومتر 10 جاده قديم تهران قم- روستای قاسم آباد بازرجانی(شورآباد) 56545322  
22 روستایی اسلام آبادجاده نظامی مریم عباسی شهر ري –جاده ورامین –شهرک نظامی بلوار امام حسین سرای محله نظامی طبقه دوم 33417686 سرای محله
مراکز برونسپاری  
ردیف نام مركز مسئول مرکز آدرس پستي شماره تلفن  
22 مرکز شهری آزادگان شرکت مهر سلامت آزاده- نماینده خانم مهناز قنبریان اتوبان شهید کریمی –خ شهید غیوری-چهارراه خط آهن- خ سرگرد محمدی - ط همکف - پلاک366 33631984  
23 مرکز  شهری مشیریه شرکت طب نهاد آسایش(خانم غدیری) مشیریه-خ سی متری صالحی(خ حسینی مزینانی -نبش کوچه خان طلایی جنب مسکن عادل 33866094  
24 مرکز  شهری ظهیر آباد خانم ناهید طهماسب خيابان ابن بابویه- بلوار نبی پور- خ 12 متری قائم - بالای حسینیه قائم 33389637-33773206-33375819-  
25 مرکز شهری علائین شرکت الوان سفیر سلامت- نماینده خانم جمیله قره گوزی شهرک علایین -خ میثم جنوبی   کو چه  بهداری-جنب  کوچه جهاد 33419522  
26 مرکز شهری ولی آباد بهشتی خانم شاه ملکی شهرری خ شهید رجایی محله بهشتی انتهای خ فردوس غربی  جنب سرای محله بهشتی 55209021  
27 مرکز شهری آفرینش شرکت ونداد صدرا اتوبان بعثت-شهرک شاهد-خ سوم –مسجدشهدای شاهد 33602660  
 آزمایشگاه و مرکز مشاوره ازدواج فداییان اسلام   
خ فدائيان اسلام  - تقاطع آزادگان - جنب مسجد امام علی (ع) 33743222  
36650106-9  
28جمعا  مرکز :9 روستایی -4 شهری روستایی -6 مرکز برون سپاری  

 

آدرس خانه های بهداشت تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ری :

ردیف

نام خانه بهداشت

آدرس پستي

شماره تلفن

1

کلین

جاده تهران قم بخش فشافویه حسن   آبادخیابان شیخ کلینی روستای کلین

56239282

2

خانلق

جاده تهران قم بخش فشافویه حسن   آباد آبادخیابان شیخ کلینی روستای خانلق

56239661

3

زیوان

جاده تهران قم بخش فشافویه حسن   آباد آبادخیابان شیخ کلینی روستای زیوان

56221009

4

عباس آباد علاقمند

جاده خاوران اتوبان امام رضا بعد از خاورشهر  روستای عباس اباد علاقمند

36675499

5

قاسم آباد تهرانچی

جاده خاوران اتوبان امام رضا بعد از خاورشهر  روستای قاسم آباد تهرانچی

36677864

6

محمود آباد

جاده خاوران اتوبان امام رضا خاورشهر -روستای محمود آباد-جنب بوستان

33856426

7

تبائین

جاده تهران قم کهریزک انتهای بلوار شهید بهشتی  ( شهرک شهدا ) ابتدای روستای تبائین خانه بهداشت پلاک 4

56524018

8

قلعه شیخ

جاده تهران قم کهریزک بلوار سرای سالمندان روستای قلعه شیخ

56525797

9

دوتویه

جاده تهران قم کهریزک بلوار سرای سالمندان بعد از جاده کمربندی روستای دوتویه

56521271

10

قلعه نو چمن

جاده تهران قم کهریزک بلوار سرای سالمندان بعد از جاده کمربندی روستای قلعه نو چمن

56510287

11

چهلقز

جاده خاوران   اتوبان امام رضا بعد از خاورشهر نرسیده به قیامدشت

روستای چهل   قز

33599520

12

گل تپه

جاده تهران ورامین-نرسیده به پلیس راه قرچک روستای گل تپه کبیر

36673455

13

طالب آباد

جاده تهران ورامین- بعد از قلعه نو نرسیده به قرچک روستای طالب آباد

36670449

14

عشق آباد

جاده تهران ورامین-ر قلعه نو بعد از روستای چالطرخان- روستای عشق آباد

36695354

15

کریم آباد

جاده تهران ورامین-نرسیده به پلیس راه قرچک بعد از روستای گل تپه کبیر روستای کریم آباد

36679100

16

قمی آباد

جاده تهران ورامین-بعد از قلعه نو نرسیده به پلیس راه قرچک  روستای قلعه نو

36672434

17

چالطرخان

 

 

جاده تهران ورامین- قلعه نو روستای چالطرخان

 

 

36671463

18

دهنو

جاده تهران قم باقر شهر -روستای دهنو

56527004

19

درسون آباد

جاده تهران قم باقر شهر -روستای درسون آباد

56520449

20

غنی آباد

جاده تهران ورامین سه راه تقی آباد بعد از کارخانه سیمان تهران

روستای غنی آباد

33535314

21

قیصر آباد

جاده تهران قم شور آباد -روستای قیصر آباد

56537387

22

طرغوزآباد

جاده تهران قم شور آباد -روستای طرغوز  آباد

56531025

23

صادق آباد

جاده تهران قم شور آباد- روستای صادق آباد

56546939

24

عبدل آباد

اتوبان قدیم قم – بعد از شور آباد –روستای عبدل آباد – میدان ورودی عبدل آباد –سمت چپ

-

25

ده خیر

جاده تهران ورامین روستای فیروز آباد روستای  ده خیر

36685010

26

عماد آور

شهرری اتوبان آوینی روستای عماد آور

55925989

27

شهرک کمیته

اتوبان شهید رجایی انتهای خیابان 13 آبان روستایی شهرک کمیته

55011587

28

تقی آباد

شهر ری سه راه تقی آباد خیابان عرب خواری روستای تقی آباد خ شهیدترابی جنب مسجد جامع پ61

33409055

 

 

آدرس مراکزخدمات جامع سلامت شهری و روستایی تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ری

 

 

ردیف

پايگاهسلامت

نام مسئول پایگاه

آدرس پستي

شماره تلفن

1

پایگاه سلامت ضمیمه شهری نیک نژاد

خدیجه جودی

خ فدائیان اسلام- نبش مالک اشتر- جنب کانون سمیه

36802409

2

پایگاه سلامت غیرضمیمه شهری شماره 1نیک نژاد

لیلا عربگری

ميدان نماز-35 متری امام حسین خ صاحب الزمان-کوچه جعفری- نبش کوچه میرآخوری - پ 14

55936295

3

پایگاه سلامت غیرضمیمه شهری شماره 2 نیک نژاد

زهره عمرانی

شهرری- میدان نماز- روبروی فرهنگسرای ولا-خ گلها- خ لاله ها- انتهای سروستان اول شرقی- پلاک 20- کلینیک گلها

33771913

4

پایگاه سلامت غیرضمیمه شهری شماره 3 نیک نژاد

شرکت ونداد صدرا

میدان شهید غیبی خیابان خرم دره حسینیه حضرت علی اصغر طبقه 2

55956926

5

پایگاه سلامت ضمیمه شهری آزادگان(صفاییه)

یار احمدی

شهرری م.صفاییه .خ. طبایی.ک.تقوی(7) پلاک1

33751226

6

پایگاه سلامت غیرضمیمه شهری شماره 1 آزادگان

آرزو احمدی

میدان صفاییه-خ ابن بابویه - ایستگاه درمانگاه شهدای شهرری - ط دوم

33632549

7

پایگاه سلامت غیرضمیمه شهری شماره 2 آزادگان

مرضیه دهقانی

خ فداییان اسلام- خ گلشنی- کوچه ابراهیمی- پلاک23

36656086

8

پایگاه سلامت جامعه شهری  علائین

شرکت الوان سفیر سلامت- نماینده خانم جمیله قره گوزی

شهرک علایین - خ مصطفی خمینی - کوچه شعبان پور پلاک 11

-

9

پایگاه سلامت غیرضمیمه شهری شماره 1 علائین

فهيمه محبي

شهرك علائين انتهاي ميثم جنوبی كوچه روح ا... جدیدی- کوچه هرمز سمت راست - پلاك24

33418749

10

پایگاه سلامت غیرضمیمه شهری شماره 1 شهید مبارکی

سمیرا کاظم زاده

اتوبان آزادگان - شهرک ملک آباد-خ خزایی - ک ابراهیمی - پ 30

33634612

11

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شهری شماره 1 شهید یغمایی

صادقی زاده

فلكه دوم دولت آباد-خيابان بهشتي كوچه عطاردی-پلاك1        

33769598

12

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شهری شماره 2 شهید یغمایی

مرضیه حمیدی

فلكه اول دولت آباد-خيابان دهخدا- خيابان فرهنگ- خ والفجر پ31

33371064

13

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شهری شماره یک 13  آبان

طرلان نوری نژاد

خ سیزده آبان - خ امانی شمالی - کوچه (علیدوست )مرداد1- پلاک 10

55103590

14

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شهری شماره دو 13  آبان (امامزاده ابوالحسن)

مریم لطف پور

خ سیزده آبان - اولین چهارراه- کوچه مهر 1- پلاک 60

55518536

15

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شهری شماره 1  امام صادق (ع)

ساناز شیخی

باقرشهر- بلوار امام خمینی - خ.

امام حسین (ع).پ326

55233354

16

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شهری شماره 2  امام صادق (ع)

زهرا ابوالفتحی

باقرشهر- خیابان امام خمینی شرقی-کوچه سیلسپور پلاک 3

55230979

17

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شهری شماره 3  امام صادق (ع)

اکرم محمودی

باقرشهر- خیابان 24 متری طالقانی- پلاک 286

55231084

18

پایگاه سلامت جامعه شهری مشیریه

شرکت طب نهاد آسایش(خانم غدیری)

مشیریه سی متری صالحی (خ حسینی مزینانی )نبش کوچه خان طلایی جنب مسکن عادل

-

19

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شهری شماره 1  مشیریه

دکتر حبیبیان

شهرک مشیریه-خ.بیست متری اعظم-ک5شرقی(کریمی)-پ28-طهمکف

33861008

20

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شهری شماره 2  مشیریه

بهناز عابدی

مشیریه - چهارراه سوم- انتهای سی متری صالحی- پلاک 229- ط چهارم

33870253

21

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شهری شماره 3  مشیریه

زهره غدیری

مشیریه- خ سازمان آب- نبش کوچه7 (شهید دهقانی)- روبروی مسجد امام حسن مجتبی- پلاک108

33867184

22

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شهری شماره 1  شهدای احد (کاروان)

رضایی ناشر

شهرک کاروان انتهای بلوار امام خمینی -بلوار صدف رجایی 4-پلاک 47

33249095

23

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شهری شماره 2  شهدای احد (کاروان)

دکتر حبیبیان

شهرک کاروان -خ اسکندرلو-پ175طهمکف

33247361

24

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شهری شماره 1  شهدای بدر

شیما صابری جمال

کیانشهر خ.صالحی-خ.امامی جنوبی-ک.1.پ.10

33605234

25

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شهری شماره 2  شهدای بدر

آقای مهدی نصیروند

كيانشهر- بلوار امام رضا- نبش مسکن مهر - پ 1

33610802

26

پایگاه سلامت جامعه شهری آفرینش

شرکت رهپویان سلامت حورا- نماینده خانم زینب بخشی

اتوبان بعثت شهرک شاهد خ سوم مسجد شهدای شاهد

33607354

27

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شهری شماره 1 آفرینش

سهیلا  موسی نژاد

اتوبان بعثت شهرک شاهد خ سوم مسجد شهدای شاهد

33602660

28 پایگاه سلامت غیر ضمیمه شهری شماره 2 آفرینش (حمیدیه- سعیدیه) مینا عابری قربان اتوبان بعثت ضلع غربی شهرک بروجردی بلوار امام رضا جنب بیمه ایران 33609880

29

پایگاه سلامت ضمیمه شهری ظهیر آباد

ناهيد طهماسب

خ.ابن باویه.خ 12متری قائم.ط2 حسینیه قائم (عج)

33773206

30

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شهری شماره 1 ظهیر آباد

ندا اصل رسولي

ميدان شهرری-خيابان جاده قم-خيابان شهيد غیبی -ک قاسم قضایی-پلاك69

55915655

31

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شهری شماره 2 ظهیر آباد

معصومه كاوياني

خ.24 متری خ.کریمی شیرازی نبش کوچه عمو محمدی پ2

55931263

32

پایگاه سلامت غیر ضمیمه شهری شماره 3 ظهیر آباد

مهناز قنبريان

خ پیلغوش- کوچه عظیمی- پلاک 17- ساختمان پزشکان توحید

55973483

33

پایگاه سلامت ضمیمه روستایی  اسلام آباد جاده نظامی

نفیسه جهان تیغ

جاده ورامين اسلام آباد جاده نظامي -شهرک ولیعصر- شهرک ولیعصر- کوچه مقانلو- بعد از حسینیه

33401818

34

پایگاه سلامت ضمیمه شهری  -روستایی ولی آباد بهشتی

فاطمه بهرامی

جاده قدیم قم- اول محله بهشتی- پشت کانکس میوه و تره بار- پلاک 228

55234492

35

پایگاه سلامت غیرضمیمه شهری  -روستایی شماره 1 ولی آباد بهشتی

شهره آرونی

میدان ساعی- خ فدایی- پلاک 136

55929159

36

پایگاه سلامت غیرضمیمه شهری  -روستایی شماره 2 ولی آباد بهشتی (هاشم آباد - نفرآباد)

ندا شکری

نفرآباد .م. سلمان فارسی .ک. کربلایی مهدی . پلاک 3

55966274

37

پایگاه سلامت غیرضمیمه شهری  -روستایی شماره 1 قیامدشت

فاطمه پناهي

شهرک قیامدشت-خیابان شهیدباهنر-کوچه بیستم-روبروی حسینیه

33577710

38

پایگاه سلامت غیرضمیمه شهری  -روستایی شماره 2 قیامدشت

فاطمه خانی پور

قیامدشت-خ شهید بهشتی- کوچه 23 شرقی-  پلاک260

33584202

39

پایگاه سلامت ضمیمه شهری  -روستایی  حسن آباد

عاطفه ده خیری

پایگاه سلامت ضمیمه شهری  -روستایی  حسن آباد

56222121

40

پایگاه سلامت غیرضمیمه شهری -روستایی شماره 1 حسن آباد

افسانه کحال

جاده قدیم تهران-قم ،بخش فشافویه-منطقه حسن آباد- بلوار شریفی-بلوارامام رضا -امام رضا 27-جنب مسکن مهر بهاران

 

 

 

56220860

41

*پایگاه سلامت غیرضمیمه روستایی حسن آباد(ابراهیم آباد)

شرکت ونداد صدرا

جاده قدیم تهران-قم ،بخش فشافویه- روستای ابراهیم آباد- جنب مسجد

56237280

42

*پایگاه سلامت روستایی زمان آباد

 

زهره غدیری

جاده تهران ورامین سه راه تقی آباد بعد از کارخانه سیمان تهران روستای زمان آباد

م.ولی عصر

-