1398/11/02
عمران و تاسیسات
 

شرح وظایف ،کارشناس عمران و تاسیسات

واحد اموراداری شماره تماس 33887275 داخلی 130

متصدی :  محسن جوان­بختی

-مراقبت، کنترل  و ارائه نظرات فنی کارشناسی   در جهت حفظ و افزایش میزان  بهره­برداری عوامل تولید و مصرفی ساختمان وتجهیزات تاسیسات مکانیکی

-برسی کیفیت و کمیت تولید مصالح و اجزا ساختمانی

-نظارت  و برسی و انجام مطالعات مربوط به پروژه­های ساختمانی و تاسیسات مکانیکی

- تهیه و تنظیم قراردادهای لازم مطالعاتی و نظارت بر اجرای طرح­های ساختمانی و تاسیسات مکانیکی

-همکاری در جلب مشارکت­های مردمی و سازمان­های غیر دولتی برای پروژه های ساختمانی و تاسیسات مکانیکی

-نظارت بر تمامی ساختمان­های تحت پوشش شبکه بهداشت و درمان ری جهت کارهای ساختمانی و تاسیسات مکانیکی

-انجام امور محوله