1398/11/02
کارپردازی
 

 

شرح وظایف واحد کارپردازی:

تماس:33602062-داخلی143-144

متصدی: رستمی

1)دريافت درخواست هاي خريد و تعميرات و ... ارجاع شده از مديريت

2)تهيه و خرید كالاها و لوازم مصرفي و غير مصرفي مورد نياز واحدهاي ستاد و واحدهاي تابعه شبکه بهداشت از طریق سامانه تدارکات ایران

3)پرداخت مطالبات پيمانكاران و شركتها و فروشگاههاي طرف قرارداد

4)تهيه انواع بليط مسافرت های هوايي و زميني مربوط به مأموريت كاركنان

5)تأمين قطعات و تعمير وسائط نقليه و كليه ماشين آلات ، تجهيزات اداري و كارگاهي،تجهیزات پزشکی

6)تنظيم اسناد كارپردازي و ارائه آن به واحد امورمالی

7)پرداخت هزينه هاي مربوط به آژا نس های متفرقه

کلیه امور فوق بعد از تکمیل فرم درخواست خرید،تعمیر(امضاء درخواست کننده- امضاء مسئول واحد- امضاء رئیس امور اداری- امضاء مدیر شبکه بهداشت و درمان- امضاء رئیس اداره حسابداری ) قابل انجام می باشد.

تماس:33602062-داخلی 143