1398/11/02
حضور و غیاب
 

شرح وظایف ،آمارپرسنلی ،حضور و غیاب

واحد اموراداری شماره تماس 33887275 داخلی 132

متصدی :  حصاری

-بازیابی  اطلاعات  و بروز رسانی دستگاه های تایمکس توسط سیستم و فلش

-ارسال  پرینت از اطلاعات بازیابی شده به صورت فایل  پی دی اف به کارتابل سرپرستان مراکز

- باز پس گیری پرینتها از مراکز و رسیدگی به مدارک ارسالی که در صورت مغایرت داشتن ، مسئول مرکز مطلع می گردد تا نواقص رفع گردد.

-تفکیک مرخصیها جهت ثبت در سیستم

- همکاری با نماینده پرسنل شرکتی جهت ثبت مرخصی های ایشان در سیستم پرسنل شرکتی

-بررسی حضور و غیاب پرسنل مراکز خصوصی و ارسال گزارش به واحد گسترش

-محاسبه مانده مرخصیها درپایان هرسال

-تایپ مانده مرخصیها و ارسال یک نسخه به پرسنل و یک نسخه جهت درج درپرونده پرسنلی

-محاسبه پاس های ساعتی وتایپ آن و ارسال یک نسخه ازحکم جهت اطلاع پرسنل

-ثبت اطلاعات پرسنلی درسیستم آمارپرسنلی , و اعمال تغیرات جدید درپایان هرسال

-ارسال استعلاجیهای بیش ازدوروزدرماه طبق نامه به معاونت محترم درمان دانشگاه جهت بررسی و طرح درکمیسیون شورای پزشکی و ثبت آنها در سیستم در صورت تایید

-ثبت مرخصی استعلاجی تا سقف دو روز در ماه در سیستم و ارسال آن به پزشک معتمد شبکه

-تعریف اثر انگشت پرسنل جدید  در همه مراکز و حذف اثرانگشت  پرسنلی که پایان کار آنها درشبکه اعلام گردیده

-رفع هر گونه مشکل حضور و غیاب پرسنل ستادی و تعریف پرسنل جدید ستادی

-انجام پوشش اتوماتیک غیبت به صورت ماهانه

-همکاری با واحد کارگزینی و مدیریت محترم امور اداری جهت ارائه هر گونه گزارش حضور و غیاب پرسنل